SOCIEDADE EN VENDA: QUE É?

A concentración de poder de grandes corporacións e empresas transnacionais vese acrecentado máis e máis, ano tras ano. Isto é posible por mor do soporte dun marco legal que apoia a súa desregulación no poder xurídico, o beneplácito de Estados e clase política, e o branqueo e maquillaxe das súas prácticas por parte dos medios de comunicación de masas.

Máis de dous terzos das maiores economías do mundo son multinacionais, e non Estados. Corporacións como as grandes tecnolóxicas ou as empresas enerxéticas concentran unha grande e preocupante cantidade de poder de influencia sobre o funcionamento do sistema-mundo. As consecuencias desta alianza (poderes político, económico, mediático e xurídico) repercuten en forma de vulneracións aos dereitos humanos e o medio ambiente en tódalas sociedades do planeta.

Ante esta instantánea cabe preguntarse cal é o papel da cidadanía á hora de regular, frear ou abolir por completo este sistema que ameaza a vida. Faise vital e urxente crear novos mecanismos ante esta problemática, empregando tamén todas as ferramentas que se teñan ao alcance para “desmontar a casa do amo”.

Máis un ano, a comprensión das relacións de poder e contrapoder cos seus axentes protagonistas, así como o coñecemento das estratexias a seguir fronte ás ameazas neste contexto, son os alicerces sobre os que se edifican as xornadas: “Sociedade en venda: violencias corporativas e resistencias colectivas”, que procuran:

  • Comprender en maior profundidade o funcionamento do sistema-mundo, poñendo o foco no poder corporativo como base do capitalismo
  • Abrir un espazo onde a cidadanía poida reflexionar sobre o seu papel como axente do cambio
  • Coñecer alternativas, estratexias e ferramentas ante as problemáticas derivadas do modelo político e económico actual

“Sociedade en venda: violencias corporativas e resistencias colectivas” son xornadas que discorrerán en Vigo, entre o 20 e o 23 de marzo de 2024. Achegaranse olladas diversas mediante a realización de distintas palestras para analizar a presente situación dos diferentes poderes fácticos e como combatelos.

“Non podes cambiar ningunha sociedade a menos que te responsabilices dela, a menos que te vexas como pertencente a ela e responsable de cambiala”