SOCIEDADE EN VENDA: QUE É?

A concentración de poder de grandes corporacións e empresas transnacionais vese acrecentado máis e máis, ano tras ano. Isto é posible por mor do soporte dun marco legal que apoia a súa desregulación no poder xurídico, o beneplácito de Estados e clase política, e o branqueo e maquillaxe das súas prácticas por parte dos medios de comunicación de masas.

Máis de dous terzos das maiores economías do mundo son multinacionais, e non Estados. Corporacións como as grandes tecnolóxicas ou as empresas enerxéticas concentran unha grande e preocupante cantidade de poder de influencia sobre o funcionamento do sistema-mundo. As consecuencias desta alianza (poderes político, económico, mediático e xurídico) repercuten en forma de vulneracións aos dereitos humanos e o medio ambiente en tódalas sociedades do planeta.

Ante esta instantánea cabe preguntarse cal é o papel da cidadanía á hora de regular, frear ou abolir por completo este sistema que ameaza a vida. Faise vital e urxente crear novos mecanismos ante esta problemática, empregando tamén todas as ferramentas que se teñan ao alcance para “desmontar a casa do amo”.

Máis un ano, a comprensión das relacións de poder e contrapoder cos seus axentes protagonistas, así como o coñecemento das estratexias a seguir fronte ás ameazas neste contexto, son os alicerces sobre os que se edifican as xornadas: “Sociedade en venda: violencias corporativas e resistencias colectivas”, que procuran:

  • Comprender en maior profundidade o funcionamento do sistema-mundo, poñendo o foco no poder corporativo como base do capitalismo
  • Abrir un espazo onde a cidadanía poida reflexionar sobre o seu papel como axente do cambio
  • Coñecer alternativas, estratexias e ferramentas ante as problemáticas derivadas do modelo político e económico actual

“Sociedade en venda: violencias corporativas e resistencias colectivas” son xornadas que discorrerán en Vigo, entre o 20 e o 23 de marzo de 2024. Achegaranse olladas diversas mediante a realización de distintas palestras para analizar a presente situación dos diferentes poderes fácticos e como combatelos.

“Non podes cambiar ningunha sociedade a menos que te responsabilices dela, a menos que te vexas como pertencente a ela e responsable de cambiala”

Participantes

María Pazos Morán

María Pazos Morán é feminista, matemática e investigadora. Adica gran parte da súa carreira profesional á comparativa dos sistemas impositivos de […]

Hibai Arbide Aza

Hibai Arbide Aza, é un activista, avogado e xornalista vasco. Durante case dúas décadas, estivo implicado en cuestións relacionadas coas […]

Sara López Martín

Sara López Martín é avogada e unha destacada activista, cun enfoque particular nos movementos sociais. É parte fundamental da Comisión Legal […]

Oskar Matute

É un político e activista vasco cunha longa traxectoria, que vai dende os seus comezos nos movementos de insumisión ao […]

Sergio Salgado

Sergio Salgado é menbro do INSTITUTO PARA A DIXITALIZACIÓN DEMOCRÁTICA (Xnet), unha rede de especialistas e activistas que propón solucións […]

Aurora Labio Bernal

Doutora en xornalismo, é profesora de “Estrutura da Información” na Facultade de Comunicación da Universidade de Sevilla e foi tamén […]

Pere Ortega

Licenciado en Historia Contemporánea e cun posgrao en Facenda Pública, Pere Ortega conta cunha extensa traxectoria no activismo antimilitarista e […]

Pere Rusiñol

Xornalista, socio e fundador das revistas Alternativas Económicas e Mongolia, así como colaborador regular de elDiario.es. Foi redactor xefe de […]

Intervencións