Que son as Xornadas?

Atopámonos ante un mundo hiperconectado e globalizado, no que axentes tales como empresas transnacionais, estados, e outros organismos, interactúan entre si nun modelo político e económico que se renova e pon en perigo os dereitos humanos e o medio ambiente.

É frecuente que os mesmos axentes que pesan sobre unha persoa en Berlín, asoballen a un pobo orixinario na Amazonía. A mesma empresa transnacional que causa a seca en ríos de Guatemala, persegue activistas en Canadá. As persoas do norte e do sur global vémonos, cada vez máis, atravesadas por opresións que constitúen as diferentes caras dunha mesma realidade.

Ante este panorama, cambiante mais en permanente crise, e fronte ao auxe das posicións reaccionarias e de extrema dereita, cabe preguntarse se será abondo con empregar ou reformar as vellas ferramentas para facer fronte ás ameazas que nos atinxen ou se, por contra, será urxente crear outras novas.

A comprensión das relacións de poder e contrapoder cos seus axentes protagonistas, así como o coñecemento das estratexias a seguir fronte ás ameazas neste contexto, son os alicerces sobre os que se edifican as xornadas: Democracia secuestrada: ameazas globais e autodefensas” que procuran:

  • Comprender en maior profundidade o funcionamento do sistema-mundo e dalgúns dos movementos sociais e políticos en auxe
  • Abrir un espazo onde a cidadanía poida reflexionar sobre o seu papel como axente do cambio
  • Coñecer alternativas, estratexias e ferramentas ante as problemáticas derivadas do modelo político e económico actual

Democracia secuestrada: ameazas globais e autodefensas” son unhas xornadas que discorrerán en Vigo, entre o 15 e o 18 de marzo de 2023. Nelas preténdese analizar as ameazas á soberanía popular por parte das corporacións e a extrema dereita, así como presentar como se lles fai fronte.

“Non podes cambiaR ningunha sociedade a menos que te Responsabilices dela, a menos que te vexas como peRtencente a ela e Responsable de cambiala”