O xornalismo non é un crime!! Medios: cuarto poder ou ariete do poder?

En vivo

23

Día

20:00

Hora

Pere Rusiñol

Participante

Presencial

Formato

Como a democracia e os medios de comunicación son ameazados polo poder das grandes empresas e os multimillonarios. Analizarase como o control financeiro e o filantrocapitalismo son utilizados por estes actores para influír na información, a opinión pública e as decisións políticas, sen render contas nin respectar os dereitos da cidadanía. Exporanse casos concretos de manipulación, censura e represión que sufriron xornalistas críticxs e independentes, así como as iniciativas que se impulsaron desde o xornalismo alternativo e cidadán para defender a liberdade de expresión e o pluralismo informativo.

A palestra ofrecerá a oportunidade de reflexionar e dialogar sobre os desafíos e as oportunidades que a comunicación presenta para a sociedade actual.