María Pazos Morán

María Pazos Morán

María Pazos Morán é feminista, matemática e investigadora. Adica gran parte da súa carreira profesional á comparativa dos sistemas impositivos de diferentes países e a súa relación coa desigualdade de xénero. Foi xefa de estudos no Instituto de Estudios Fiscales. É parte da Asociación Internacional de Economía Feminista (IAFFE) e da Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPIINA). Pazos Morán publica regularmente en revistas científicas e xornais xeralistas. Entre as súas publicacións destacadas atópanse libros como Contra el patriarcado: economía feminista para una sociedad justa y sostenible (Ed. Katakrak, 2018) e Desiguales por ley: las políticas públicas contra la igualdad de género (Ed. Catarata, 2013).