Manuel Carvalho

Manuel Carvalho

Manuel Carvalho é un dos principais coñecedores da cuestión kurda en Galiza e é quen coordina o blogue e a comunidade social Curdistam.

http://curdistam.blogaliza.org/